Krönika: Nytt ljus i namnfrågan

Jag skall lägga ännu en kommentar i frågan om de svenska ligornas namn. Med så många beteckningar och förkortningar som är i omlopp just är i alla fall mina synapser nära en härdsmälta. Det är nämligen inte bara liganamnen som skiftar. Det som t ex en gång hette Damligaföreningen och som sedan blev Föreningen Basketligan Dam, tycks nu heta Intresseföreningen Basketligan dam. Tror jag i alla fall. Herrarnas organisation verkar ha genomgått samma metamorfos och kallas Intresseföreningen Basketligan herr. Men borde den inte heta Intresseföreningen SBL?  Ni må därför ursäkta mig om jag i det följande misslyckas med att använda de korrekta, och nu gällande, beteckningarna.

Saken är i alla fall den att en del ny information har framkommit, saker som kastar lite mer ljus över namnbytesaffären. För det första har de ytterst ansvariga för ligornas ägare, d v s förbundsstyrelsen, nu gjort ett uttalande genom ordföranden Mats Carlsson. Han har startat ett månadsbrev, vilket för övrigt är ett utmärkt initiativ, där han bl a kommenterar namnfrågan. Carlsson säger egentligen inte så mycket om det som varit, d v s processen med herrarnas namnbyte, men framhåller att SBBF och intresseföreningarna för en dialog, och haft ett första möte i september, för att till slut komma fram till en lösning i namnfrågorna. Carlsson beklagar däremot att arbetet inte hann bli klart till säsongsstarten och menar att vi inte skall ”överdriva situationen”. Med det senare vill han sannolikt gjuta olja på vågorna efter all kritik som framkommit då Basketligan herr ensidigt bytte namn och  de ”jämställda” beteckningarna på de svenska ligorna övergavs.

I Mats Carlssons månadsbrev klargör han också en sak som många har undrat över, den om ansvarsfördelningen mellan SBBF och ligorna. Ligorna och deras intresseföreningar har fått det tydliga ansvaret för marknadsföringen av ligorna, medan förbundet står för tävlingsfrågorna.

Man kan nog säga att varken intresseföreningarna eller förbundet kunde förutse hur pass mycket kritik namnbytet skulle få. Och den gängse uppfattningen har varit att såväl förbundets kansli såväl som förbundets styrelse och damernas intresseförening togs på sängen när herrarna genomförde sitt namnbyte. Så lät det också när förbundets marknads- och kommunikationsansvarige, Johannes Wohlert, kommenterade namnbytet i en intervju med Aftonbladet. Han sa då : ”….när det togs upp i vår styrelse hade egentligen processen gått så långt så att det var för sent för att stoppa den”.

När saken kommenteras från ”herrsidan” framkommer dock en helt annan bild. Från det hållet hävdar man istället, vilket man också säger i i sitt officiella meddelande om namnbytet, att arbetet med namnfrågan pågått intensivt hela sommaren och att man under den tiden har haft/har försökt ha en fortlöpande kommunikation med förbundet om saken. Källor i SBL menar också att man erbjöd intresseföreningen för Basketligan dam att vara med i arbetet, så att båda ligorna skulle kunna byta namn samtidigt. Den saken bekräftas av en representant för damernas intresseförening. Att man försökte få med damsidan är inte konstigt. De båda ligorna har ju i högsta grad gemensamma intressen och en person är dessutom styrelsemedlem i båda intresseföreningarna. Svaret från damsidan på propån från herrana blev dock att ”man ville avvakta”.

Enligt dessa uppgifter skall alltså representanter på basketförbundet ha varit medvetna om och införstådda med att ett namnbyte var på gång. Detta gäller definitivt tjänstemän på kansliet. Om även förbundsstyrelsen varit involverad alternativt informerad har inte kunnat gå att få fram. Däremot kan man spåra en viss bitterhet på herrsidan, inte minst för att de nu ensamma får stå med ”skammen” och blir kritiserade från alla håll för att ha agerat ensidigt och utan att involvera förbundet, när de i själva verket försökte göra det. Mycket tyder tvärtom på att herrarnas intresseförening har försökt göra saker och ting på rätt sätt och i rätt ordning.

Varken SBBF eller damernas intresseförening har med andra ord reagerat på herrarnas arbete med att byta namn, än mindre få försökt få dem att hejda sig eller att skjuta upp beslutet. Varför är oklart. Helt klart är i alla fall att när frågan om herrligans namnbyte kom upp i förbundsstyrelsen, så var det inte första gången som man på förbundsnivå hörde talas om att saken var på gång. Vi kan däremot inte veta om det har kommunicerats mellan kansli och styrelse, vilket rimligen borde ha skett. Förbundet togs i alla fall inte ”på sängen”.Och var det för sent att göra något så har de inga andra än sig själva att skylla.

För alla som anser att signalvärdet i de liganamn som vi hade var oerhört viktigt, måste det smärta att både representanterna för förbundet och intresseföreningen Basketligan dam var likgiltiga. Om jag vore damspelare i ligan skulle jag tycka att det var särskilt anmärkningsvärt att ”min” ligas intresseförening utan att höja rösten bara såg på, accepterade det som hände och därmed medverkade till att klockorna vreds tillbaka..

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *